Elastično punilo je gotova masa za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
Ima kontinuiranu elastičnost i lako apsorbuje deformacije podloge.

Prikazan jedan rezultat

FIBERLASTIC CARTOUCHE

FIBRELASTIC je elastično punilo(masa) za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Ima kontinuiranu elastičnost i lako apsorbuje deformacije podloge.